• Rajasthan with Varanasi Ganges Tour
  New Delhi, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Mandawa, Pushkar, Ranthambore, Udaipur, Agra, Ranakpur, Bundi
 • Discover Rajasthan Tour Package
  New Delhi, Bikaner, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Mandawa, Pushkar, Ranthambore, Udaipur, Agra, Bundi
 • Rajasthan with Village Tour
  New Delhi, Bikaner, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Mandawa, Pushkar, Udaipur, Agra, Ranakpur
 • Yoga and Meditation with Golden Temple with Shimla Dharamsala Tour
  Chandigarh City, New Delhi, Manali, Shimla, Dharamshala, Amritsar, Mussoorie, Haridwar, Rishikesh
 • Golden Triangle with Ranthambore, Khajuraho & Varanasi Tour Package (By road)
  New Delhi, Jaipur, Ranthambore, Agra, Varanasi, Khajuraho, Orchha
 • Rajasthan Wildlife Tour Package
  New Delhi, Bharatpur, Jaipur, Ranthambore, Sariska, Agra
 • Rajasthan Heritage Tour Package (By road)
  New Delhi, Bikaner, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Mandawa, Pushkar, Agra
 • Kerala Hill Station Tour
  Kumarakom, Kochi, Thekkady, Munnar
 • South India Temple Tour Package
  Kochi, Thekkady, Chennai, Mahabalipuram, Madurai, Pondicherry